Ergotherapiepraktijk Ergohandig logo

Ergotherapiepraktijk voor Kinderen

In mijn praktijk ErgoHandig geef ik ergotherapie aan kinderen van ongeveer 3 tot 16 jaar. Mijn uitgangspunt is dat 'als het kind thuis, op school en tijdens het spel weer mee kan doen het zelfstandiger wordt en daarmee het zelfvertrouwen groeit'. Mijn werkgebied is regio Noord en Midden Drenthe en Groningen stad en omgeving. Ik werk samen met Kinderergotherapie Assen.
Nienke Bruining  Peize  info Er worden momenteel geen nieuwe cliŽnten aangenomen.
 
Ergotherapie wordt ingeschakeld wanneer kinderen problemen hebben in de uitvoering van dagelijkse handelingen, thuis, op school en tijdens spel. Het gaat om handelingen zoals eten en drinken, schrijven, goed zitten, knippen en plakken, zichzelf aan- en uitkleden, het zich goed binnen of buiten kunnen verplaatsen, kunnen werken met de computer en het schoolwerk organiseren.
 

Peuter - Thuis

 

Kleuter - Thuis

 

Schoolkind - Thuis

 

Puber - Thuis

 
Ik analyseer waarom het kind de handeling niet (goed) kan uitvoeren en neem omgevingsaspecten daarin mee. Er wordt gewerkt aan oplossingen door het oefenen van de handeling, het anders uitvoeren ervan en/of het aanpassen van de omgeving. Soms kan het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen een oplossing bieden. Ik kan de aanvraag daarvan bij financiŽle instanties ondersteunen.

Van groot belang is de samenwerking met en overdracht naar ouders, leerkrachten en andere betrokkenen, zoals collega paramedici. Plezier en samenwerken met het kind staat voorop! Door stapsgewijs weer mee te kunnen doen groeit het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.
 

Peuter - School

 

Kleuter - School

 

Schoolkind - School

 

Puber - School

 
Sinds 1989 ben ik gediplomeerd ergotherapeut. Ik heb me daarna gespecialiseerd als kinderergotherapeut. Ik ben lange tijd werkzaam geweest op de kinderrevalidatie binnen het Centrum voor Revalidatie van het UMCG, waarvan een ook een aantal jaren binnen de mytylschool PJF in Haren. Vanaf 2006 ben ik werkzaam als ambulant ergotherapeut in het reguliere basis en voortgezet onderwijs vanuit het Regionaal Expertise Centrum Noordoost Nederland (RECNo3, NECSO). Daarnaast werk ik vanuit mijn praktijk ErgoHandig.
 
Er wordt in het basispakket van de zorgverzekering 10 uur ergotherapie per jaar vergoed. U kunt een verwijzing bij uw huisarts vragen.
ErgoHandig werkt samen met Kinderergo Assen. Informatie over vergoedingen en onze werkwijze: www.kinderergoassen.nl
Actueel: In de praktijkruimte op lokatie Assen is op woensdagen nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
kvk Kvk 50773593 kwaliteitsregister Paramedici Ingeschreven in het
kwaliteitsregister Paramedici
Ergotherapie Nederland Lid van Ergotherapie Nederland Ketp Aangesloten bij het Ketp
kwaliteitsnetwerk ergotherapiepraktijken
 
 
.: BruJon webdesign :.

tags: ergotherapie, kind, kinderen, kinderergotherapie, ergotherapeut, praktijk, ontwikkeling, hulpmiddelen, problemen, lichamelijke, verstandelijke, beperkingen, DCD, AMPS, advies, peuter, kleuter, schoolgaand, jongere, puber, basisschool, voortgezet, onderwijs, school, schrijven, provincie Drenthe, Groningen en Friesland, gemeente Noordenveld, Peize, Roden, Norg, Eelde, Paterswolde, Haren, Hoogkerk, Vries, Assen